Posts Tagged: Nurit Yarden

ביקור סטודיו אצל נורית ירדן

נורית ירדן היא צלמת ישראלית שגדלה בפאריז ובתל אביב, בוגרת המחלקה לצילום בצלאל (1986). עבודותיה ממפות באופן עקבי את סביבתה הקרובה והמיידית, תוך התייחסות לתבניות צורניות כמדבבות באופן ביקורתי, מצב חברתי אנושי. מארג הסדרות הבונה את מכלול יצירתה, ממוקד באסתטיקה

ביקור סטודיו אצל נורית ירדן

נורית ירדן היא צלמת ישראלית שגדלה בפאריז ובתל אביב, בוגרת המחלקה לצילום בצלאל (1986). עבודותיה ממפות באופן עקבי את סביבתה הקרובה והמיידית, תוך התייחסות לתבניות צורניות כמדבבות באופן ביקורתי, מצב חברתי אנושי. מארג הסדרות הבונה את מכלול יצירתה, ממוקד באסתטיקה

היבטים של פמיליריות

על התערוכה “קלנדיה” של נורית ירדן בבית האמנים אוצרת: ד”ר קציעה עלון נורית ירדן מציגה בבית האמנים בתל אביב, תערוכה המורכבת משלושה גופי עבודה שצולמו במחסום קלנדיה. התערוכה עוסקת במאמץ ההישרדות של הפלסטינים, ילדים ומבוגרים, בתנאים של תנועה מוגבלת ואפיק

היבטים של פמיליריות

על התערוכה “קלנדיה” של נורית ירדן בבית האמנים אוצרת: ד”ר קציעה עלון נורית ירדן מציגה בבית האמנים בתל אביב, תערוכה המורכבת משלושה גופי עבודה שצולמו במחסום קלנדיה. התערוכה עוסקת במאמץ ההישרדות של הפלסטינים, ילדים ומבוגרים, בתנאים של תנועה מוגבלת ואפיק

/ text

Nurit Yarden // The Streets Lift Off Slowly

נורית ירדן // הרחובות ממריאים לאט טקסט לקטלוג התערוכה “במרחק הליכה”, גלריה קונטמפוררי, תל אביב, 2013. אוצרת: טלי תמיר עבודותיה של נורית ירדן ממפות, כל אחת בדרכה, מקטעים של מציאות אורבנית, ומתווכות ייצוגים של כיעור ועליבות, תוך הרכבה ארכיטקטונית ממוקדת של משטחים,

/ text

Nurit Yarden // The Streets Lift Off Slowly

נורית ירדן // הרחובות ממריאים לאט טקסט לקטלוג התערוכה “במרחק הליכה”, גלריה קונטמפוררי, תל אביב, 2013. אוצרת: טלי תמיר עבודותיה של נורית ירדן ממפות, כל אחת בדרכה, מקטעים של מציאות אורבנית, ומתווכות ייצוגים של כיעור ועליבות, תוך הרכבה ארכיטקטונית ממוקדת של משטחים,