Posts Tagged: ביקור סטודיו

ביקור סטודיו אצל נורית ירדן

נורית ירדן היא צלמת ישראלית שגדלה בפאריז ובתל אביב, בוגרת המחלקה לצילום בצלאל (1986). עבודותיה ממפות באופן עקבי את סביבתה הקרובה והמיידית, תוך התייחסות לתבניות צורניות כמדבבות באופן ביקורתי, מצב חברתי אנושי. מארג הסדרות הבונה את מכלול יצירתה, ממוקד באסתטיקה

ביקור סטודיו אצל נורית ירדן

נורית ירדן היא צלמת ישראלית שגדלה בפאריז ובתל אביב, בוגרת המחלקה לצילום בצלאל (1986). עבודותיה ממפות באופן עקבי את סביבתה הקרובה והמיידית, תוך התייחסות לתבניות צורניות כמדבבות באופן ביקורתי, מצב חברתי אנושי. מארג הסדרות הבונה את מכלול יצירתה, ממוקד באסתטיקה