שי שניידר//עבודת בית – Shai Schneider//Home Work

תערוכת יחיד בפרויקט אלפרד אקספרס, מוזיאון חיפה, חיפה–ירושלים–תל אביב, מאי 2012

IMG_1692

‏08 אפריל 2012

רותי יקרה שלום רב,

אני פונה אליך לקראת תערוכת היחיד של שי שניידר במוזיאון חיפה במסגרת התערוכה “חיפה, ירושלים, תל אביב” כחלק מפרויקט “אלפרד אקספרס”. לצורך מימושה של העבודה נבקש את רשותכם לאשר לאמן לשהות במוזיאון חיפה בתקופת התערוכה, בין התאריכים 17-24.5.2012, במשך שעות היום והלילה כדי לאפשר לו לפעול בשעות אלה בתחום שהוגדר לתערוכה, כבסטודיו. נקודת המוצא לתערוכה הינה פעולה מסוג עבודת בנין ושיפוצים של האמן בתחום שהוגדר לעבודתו במוזיאון (גלריה B) (מצ”ב תכנית קרקע). המושג “הסטודיו” על השלכותיו המרובדות, הינו חלק מהותי בעבודה, המקום בו האמן פועל, עובד ויוצר. מהות זו מאפיינת את עבודתו הרציפה של שניידר כאמן אשר מאמץ לעצמו בכל פעם מחדש סביבת עבודה בה הוא מתגורר ויוצר, ובה מופיעה / מוצגת העבודה עם סיומה, בדרך כלל כחלק מקיר, תקרה או גדר של בנין. בעבודתו מגבש שניידר מפגש במובן הלוינאסי שלו (Emmanuel Levinas) – מתוך מחשבה על האחר, כשהאחר מופיע מתוך הממשות החומרית של הקיר (בטון, גבס, לבנים) מההיסטוריה השקועה בו (למשל שאריות של חפצים שנמצאים בקירות), מהמיפוי הארכיטקטוני של החלל ומהטמפרמנט של המבנה. המפגש מתרחש מתוך היחסים הנוצרים בין המקום לבין האמן במהלך העבודה כשהמימד האקראי השמור למפגש ראשוני עם הקיר החתום מהווה מימד מרכזי בעבודה המוגמרת. למעשה ניתן לשרטט את הפעולה של האמן כביטוי אמנותי למפגש של הוויה אנושית מסוג אחד עם הוויה של חומר מוגדר במקום וזמן. נוכחות האמן גופו ופעילותו כחלק בלתי נפרד מהעבודה הינה חלק ממהות עבודתו המתמשכת של שניידר כמו גם של הפרויקט הספציפי, בדומה לעבודתו של ויטו אקונצ’י, Seedbed, בגלריה סונבנד (SONNABEND) בניו-יורק בינואר 1971, ובזיקה לעבודתו של גדעון גכטמן “עבודה עברית” במוזיאון ישראל ב-1975. שיתוף הצופה בעבודה הנוכחית במוזיאון חיפה, נגזר כבר מעצם הגדרת זמן הקמת התערוכה על ידי אוצרי גלריה אלפרד, תוך כדי פעילות שוטפת של המוזיאון, כדי לאפשר את החלפת התערוכות המתחלפות של פרויקט אלפרד אקפסרס, במסגרת התערוכה הרחבה. בעבודה זו בחרנו שי ואנוכי להרחיב את ההגדרה הנתונה של הקמה ביום אחד, לתהליך של יצירה בן שבוע ימים, משך הזמן הכולל של התערוכה, ולהכליל את תהליך היצירה בתוך הגדרת “האובייקט האמנותי” לכלל מיצג. העבודה תיבנה במהלך כל השבוע, ומבקרי המוזיאון שיבחרו להגיע לראות אותה, יצפו בתהליך התהוותה בשלביה השונים. שהייתו של האמן בחלל התצוגה אשר הופך לחלל עבודה, מקנה אפשרות לדיון מעמיק במושג “תהליך עבודה” וביחסים בין עבודת האמנות לבין הצופה. למותר לציין כי העבודה תתבצע בהתאם לתקנות המוזיאון וברוח עדינה שאין לה דבר עם ונדליזם משום סוג.

בברכה, הדס יוסיף-און

העתק: שי שניידר צוות גלריה אלפרד


IMG_1789 (640x478)  IMG_1791IMG_1792 (640x478) IMG_1794 (640x478) IMG_1798 שי שניידר_עבודת בית_מוזיאון חיפה_28.05.12(640x478) שי שניידר_עבודת בית_מוזיאון חיפה_040612 שי שניידר_עבודת בית_מוזיאון חיפה_040612_1 שי שניידר_עבודת בית_מוזיאון חיפה_040612_3 שי שניידר_עבודת בית_מוזיאון חיפה_090612_2 שי שניידר_עבודת בית_מוזיאון חיפה_090612_8 שי שניידר_עבודת בית_מוזיאון חיפה_צילום מסך אתר גלריה אלפרד


Shai Schneider // Home Work

Curator: Hadas Yossifon

May 08, 2012

Dearest Ruti,

I am writing to you in regards to the solo show of Shai Schneider at the Haifa Museum of Art within the exhibition, “Haifa, Jerusalem, Tel Aviv,” as part of the project “Alfred Express.” As a part of the materialization of the work, we ask for your permission to allow the artist to stay at the Haifa Museum throughout the exhibition, between the dates 17-24/5/2012, during the day and night in order to allow him to work, like one would do in a studio. The premise of the exhibition revolves around building and renovation – work such as removing existing walls and building additions of plasterboard, within the defined location in the museum (Gallery B) (floor plan attached). “The Studio” where the artist works, produces and creates, is an essential part of this work. It characterizes the nature of the cohesive and continuous work of Schneider as an artist, who each time adapts to a new work environment in which he lives and labors; a space in which the work appears once completed, usually as a part of a building’s wall, ceiling or a fence. In his artwork, Schneider draws on Emmanuel Levinas’s philosophy of the Other, as it emerges from the materiality of the wall (concrete, plaster, brick), the history embedded in it (e.g. residues of objects found in the walls), from mapping the architectural space and being attentive to the temperament of the building. An encounter takes place within the creative relationship that develops between the artist and the workplace throughout the working process, when the random dimension inherent to the initial “meeting” of the “silent” wall is constrained and vital to the finished work. In fact, one can trace the artist’s action as an artistic expression of an encounter between a specific human entity and a material entity defined in place and time. The presence of the artist himself and his activities are an integral part of the work’s essence, crucial to its significance in the continuous process of Schneider, as well as of this specific project. It is reminiscent of the work of Vito Acconci, Seedbed, at Gallery Sonbend, New York in January 1971, and has an affinity for the piece by Gideon Gechtman, “Hebrew Work,” at the Israel Museum in 1975. Alfred Gallery artists defined engagement with the viewer in the Alfred Express project at the Haifa Museum when the decision was made to erect and display temporary exhibitions within the museum’s current show. For this work, Shai and I chose to extend the one day installation rule, in exchange for a weeklong process of creating, lasting the total duration of the exhibition, and to include the creative process within the definition of the “art object” as a performance. The work will be built during the week and museum visitors who choose to see it, can watch the process of formation in its various stages. The artist’s stay in the exhibition space, which is the space of the work, enables a thorough discussion of the concept of “process” and the relationship between artwork and viewer. It goes without saying that the work will be executed in accordance with the museum and with a careful hand so that it has nothing to do with vandalism of any kind.

Sincerely, Hadas Yossifon

CC:Shai Schneider, Alfred Gallery Staff

Translated by Ofra Paul

Advertisements

About hadasyossifon

I am a contemporary art curator and researcher based in Tel Aviv. I collaborate with artists of interdisciplinary media to develop artistic projects and exhibitions within the scope of politics and the world of art.

Your opinion matters

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s